GMINA
STRZYŻEWICE

 

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w aglomeracji Piotrowice oraz modernizacja ujęć wody w Strzyżewicach i Pszczelej Woli

do strony głównej


WYSZUKIWARKA